Salomon Trail Running - Åmål *****

Återhämtning efter tufft race...

12 km TRAIL RUNNING - efter stigar, över stockar å stenar, genom görhål och under hinder. Ett riktigt roligt lopp, jag hoppas att Åmål återkommer i trail-serien nästa år, för detta kallar jag trailruning!

FEM starkt lysande stjärnor till arrangörerna Åmål Multisport och IFK Åmål*****

Kände själv att min starkaste del nog låg i krypningen...=)

TACK.

/Susanne

Comments

Vad står F:et i IFK Åmål för?

Vad står F:et i IFK Åmål för? ;) :D Låter som härlig bana för mig som gillar terräng. /Roger

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.