Olika lika.

  

Efter resan från Andermatt hem till Mora fick jag en vilodag i lingonskogen på fredag men fick sedan passa på att, i ett strålande höstväder, ta racern runt Silajn i lördags. I Andermatt var det shorts och linne som gällde medan jag i Mora fick dra på tumhandskarna, men jag kan lova att jag njöt lika mycket! När solen skiner och luften är frisk spelar det ingen roll om det är +2 eller +25 - det är bara att le:)

Comments

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.