Hävda motsatsen=)

För en tid sedan var jag ute och körde löpintervaller och fick en känsla av att jag gjorde något utav en succé ensam ute i skogarna kring Mora. Realist åt detnågot pessimistiska hållet som jag trots allt är lät jag det bero. Men, så, igår körde jag styrka på Class Gym i Mora och upplevde samma sak! Av misstag tog jag 10 kilo för mycket på stången men kände ingen skillnad i benböjen. Eftersom det finns en gemensam nämnare i dessa pass kopplade jag såklart ihop händelserna och kom fram till en solklar slutsats!

Det är KOMPRESSIONSTIGHTSEN som gör det!!! Efter Oskars äventyr i höstas har de fått lite av ett oförtjänt dåligt ryckte, så jag känner att jag måste ställa mig upp och... hävda motsatsen!

Comments

seger i Växjö..

Du såg väl vad jag hade på mig i Växjö... De funkar när man är frisk!!

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.

More information about formatting options

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.